Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Cyklinowanie i malowanie posadzki parkietowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont posadzki parkietowej w budynku sali gimnastycznej ZSEG

O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu o wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Cyklinowanie i malowanie posadzki parkietowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.